Ridelærerstudentenes hverdag

Line Fugelstad gjør seg klar for en ny rideøkt. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.01.2013

Kalde dager til tross, hester skal fôres, stelles og trenes. Fram til våren går en gruppe på 9 på Ridelærer II- på Starum. Når vårens semester er over skal studentene kunne 1'20 i sprang. Men det er bare ett av målene som de skal nå innen de avslutter i juni. Thea Cecilie Vikshåland er klar for rideøktPå RidelærerII ligger det tyngste faglige trykket på ridepedagogikk.Merete Utheim med sin egen hest Arno Samtidig skal de gå dyperer inn i å analysere sin egen ridning. Vårens studenter har dessuten flere kurshester enn de hadde på RidelærerI. Når de avslutter til våren vil de være i stand til å jobbe under noen andre.For dem som ønsker å fortsette på RidelærerIII til høsten vil det bli lagt mer vekt på fag som økonomi, administrasjon og ledelse for å gjøre studentene i stand til å kunne drive egen virksomhet. I løpet av det siste semestret vil de selvsagt finslipe sine rideferdigheter ytterligere både innen dressur, sprang og feltritt.