Tydeligere samarbeid om hingstevalg i fjellet

Hopper i Åkrehamna i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  29.01.2013

Avlssesongen 2013 blir et prøveår når det gjelder hingstevalg i tre dølahesthamner. Landslaget for dølahest, Gudbrandsdalen Dølahestlag, Nord Østerdal Dølahestlag, Akershus Dølahestlag og NHS har sammen kommet fram til nye retningslinjer som skal gjelde foran slippene i Sikkilsdalen, Tronhus og Bekkelegret til sommeren. Under et felles møte tidligere denne måneden ble tema som økonomi, Sikkilsdalen som kulturarv, tidspunkt for hingstevalg og samarbeid diskutert. 
Partene ble til slutt enige om følgende punkter:   

  • Som et prøveår skal det I 2013 samarbeides om valg av hingster til Bekkelegret, Tronhus og to hamner i Sikkilsdalen, til sammen 4 hingster
  • NHS, Landslaget for Dølahest, Gudbrandsdalen Dølahestlag, Akershus Dølahestlag og Nord Østerdal Dølahestlag er samarbeidsparter
  • Avlsutvalget i Landslaget forbereder utvalg av hingster i forkant av hingstekåringa og kaller inn til møte. NHS deltar ikke i forberedelsene.
  • Dølahestslippene markedsføres i fellesskap
  • Hingstene velges ut og fordeles etter kåringa på Stav 19.-21. april.
  • Hamneavgiftene i 2013 fastsettes til NOK 4000.-
  • Leieprisen for hingst kan økes og fastsettes i fellesskap. Disse må ikke være like for alle hamner