Svensk/norsk forskningssamarbeid på hest

01.07.2013

I disse dager lyses det ut midler til hesteforskning med søknadsfrist 1. oktober. Utlysningen gjelder søknader fra FoU-institusjoner i Sverige.
Mer info om søknadsprosedyrer finnes på nettsidene til Stiftelsen Hästforskning: www.hastforskning.se

Du kan også lese om hesteforskningsavtalen og om prosjekter som er igang på norsk side her.

Det arbeides med å få på plass den norske finansieringen av hesteforskningen fra og med 2014. Det må derfor dessverre tas forbehold vedrørende mulighet for nye norske prosjekter for denne utlysningen. Informasjon om dette vil bli gitt så snart det foreligger en avklaring.

NB: Igangværende prosjekter med norsk finansiering skal sende inn søknad om videreføring (lägesrapportering) i henhold til kontrakt.