Kaldblodstraveren ser anderledes ut i de øvre luftveiene enn varmblodstraveren
Dynamiske lidelser i øvre luftveier er vanlig hos både kald- og varmblodstravere. I doktorgradsarbeidet sitt påviste Eric Strand at rasene har ulik disposisjon for type lidelse, Eric Strand, NVHog dette tyder på at bygningstrekk kan være årsak til ulike typer kollaps i øvre luftveier. Strand har også utviklet og standardisert en ny undersøkelsesprotokoll for slike lidelser, noe som har bidratt til en mer korrekt diagnose og at nye lidelser er blitt oppdaget.

Ulike luftveislidelser vanlig årsak til klinikkbesøk
Øvre luftveislidelser er en vanlig årsak til at hester rekvireres inn til hesteklinikker verden over. Disse lidelsene gir økt motstand mot luftpassasje gjennom øvre luftveier, og vil påvirke hestenes prestasjoner negativt. Det finnes to hovedkategorier av øvre luftveislidelser: de som kan diagnostiseres når hesten står i ro (statiske lidelser), og de som bare kan diagnostiseres under anstrengelser, for eksempel på en tredemølle (dynamiske lidelser).

Bøyd hode og nakke forverrer lidelsen 
Eric Strand påviste at kaldblodstravere er predisponert for dynamiske lidelser rundt strupeåpningen (larynx), mens varmblodstravere er predisponert for dynamisk kollaps av neseborene og svelget (pharynx). Bøyd hode og nakke som oppstår når løpshester går på bittet, forverret de fleste dynamiske lidelsene. Dynamisk larynx(stemmebånds)kollaps sett i sammenheng med hode/nakkefleksjon er en alvorlig ny øvre luftveislidelse beskrevet i dette arbeidet, og er den mest vanlige halslidelse hos kaldblodstraver. Enkelte løpshester har gatt ned i løp på grunn av at de får for lite luftpassasje gjennom strupeåpningen som har kollapset. Ved veterinærhøgskolen forskes det videre på denne lidelsen med mål om å avle friskere kaldblodstravere.

Vil gi bedre diagnostisering
Formålet med doktorgradsarbeidet var å forbedre dagens måte å diagnostisere lidelser i øvre luftveier på, samt å øke forståelsen for slike dynamisk lidelser. I denne doktorgraden ble det utviklet og standardisert en ny undersøkelsesprotokoll for endoskopi med videooverføring på tredemølle, samt etablert et system for gradering av nylig oppdaget øvre luftveiskollaps hos løpshester.

Det ble funnet signifikante rasedisposisjoner for kald- og varmblodstravere med hensyn til seks øvre luftveislidelser. Hos begge raser var dynamiske lidelser mer vanlig enn statiske lidelser.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Hesteklinikken ved Norges veterinærhøgskole. Arbeidet er gjennomført med støtte fra Norsk Rikstoto, Norges Forskningsråd og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
20.06.2013, kl. 13:15
Selvvalgt emne: "Present state of upper airway diagnosis in horses during exercise"

20.06.2013, kl. 14.15
Oppgitt emne: "Complications of equine upper respiratory tract surgery"
Sted: Festsalen

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2013, kl. 10:15, Norges veterinærhøgskole, Festsalen

Personalia:
Eric Strand er født i New York, USA i 1959 av norske foreldre. Han tok Veterinærmedisinsk embetseksamen ved Tufts University School of Veterinary Medicine i Boston, USA i 1989. Strand gjennomførte et «internship» i hestemedisin og kirurgi ved Ontario Veterinary College, University of Guelph i Canada. Deretter fullførte han et 3 års residency (spesialistutdanning) i hestekirurgi, og en mastergrad i leddfysiologi ved Louisiana State University School of Veterinary Medicine i 1994. Han jobbet videre som kirurg og underviste ved Ontario Veterinary College og Oregon State University i 1995-96. I 1997 besto han den amerikanske eksamen i hest-og stordyrkirurgi og ble godkjent som spesialist (Diplomate) i dette feltet i både Nord-Amerika og Europa. Han har jobbet ved Hesteklinikken, Norges veterinærhøgskole som førsteamanuensis i kirurgi siden 1997. Han har jobbet og forsket på øvre luftveislidelser hos hest i nesten hele sin karriere, og har vært scientific reviewer på dette feltet for flere anerkjent veterinære tidsskrifter.