Styremøte ved NHS

25.06.2013

Styret ved NHS møtes på Starum 26.juni. Nye betalingsløsninger, nytt ridehus og økt tilgang til frossen sæd er blant sakene styret skal behandle. Sakslista ser slik ut:

Sak  35/13       Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  36/13       Godkjenning av styrereferat 3/13

 

Økonomi

Sak  37/13       Tertialregnskap pr. 30.04.13 og regnskap pr. 31.05.13

Sak  38/13       Betalingsløsninger via Internett        

 

Avl

Sak  39/13       Kåringsdommere for traverrasene

Sak  40/13      Kåringsdommere for engelsk fullblod

Sak  41/13       Avlsplan for ponnier – tillegg tekst i rasebeskrivelse

Sak  42/13       Avlsplan for varmblods traver –

                        Økning av kvote ved bruk av fersk/og eller frossen importert sæd

Sak  43/13       Handlingsplan – status

 

Utdanning

Sak  44/13      Oppnevning av klagenemnd – utdanning

 

Administrasjon

Sak  45/13       Samarbeidsavtale nasjonale sentra

Sak  46/13       Nytt ridehus

Sak  47/13       Vedtektsendringer - forslag

Sak  48/13       Orienteringer

Sak  49/13       Eventuelt