Påmeldingsfrister for utstillinger

03.05.2013

Husk at påmeldingsfristen nærmer seg for flere utstillinger framover:

10.mai er påmeldingsfrist til åringsutstilling i Lom 15.juni

1.juni er påmeldingsfrist til ponniutstilling på Stav 6.juli

1.juni er påmeldingsfrist til kombinert utstilling på Nord-Norsk Hestesenter 6.-7.juli