Bruksdommerkurs på Starum

Stort engasjement under helgas dommersamling på Starum- her sees Heidi Elvebo og Leon Johansson, to av dommerne fra Troms. Foto: Inger Gåre
Skrevet av Kari Hustad,  04.03.2013

I helga ble det arrangert bruksdommerkurs med dommere fra flere kanter av landet. Utstillingssesongen er rett rundt hjørnet, ogTurid Helfjord klargjør en nordlandshest/lyngshest en rekke tema ble gjennomgått både praktisk og teoretisk. Status for handlingsplanen for de nasjonale rasene ble presentert, mens dommernestor Susan Hellum hadde et foredrag om bruksklasser i England. Arbeidoppgaver for bruksdommerne slik som vurdering av løshopping og måling av hest ble diskutert. Dømming av tømmekjøring, westernridning, rideprøver og kjøreprøver ble gjennomgått og vist av ulike raser. 
En ny bruksdommer er nå klar etter helgas samling, nemlig Anne Kari Snefjellå som er bosatt i Nordland. 
Bruksprøvereglementet er revidert og gjelder fra 1.mars. Det ble gjennomgått og noen endringer ble gjort. Den viktigste handlet om at det nå blir påbudt  å bruke hjelm under tømmekjøring. Vi anbefaler alle som skal på utstillling om å lese gjennom reglementet for å være best mulig forberedt. Du finner det reviderte bruksprøvereglementet her.

Bildet t h: Fagkonsulent Turid Helfjord på NHS klargjør en av hestene som deltok under demonstrasjonene under dommersamlinga; nordlandshesten/lyngshesten Vild Arien.
Foto: Inger Gåre