Dommersamling for eksteriørdommere

Dommer Guri Haarr kommenterer mens dommerne studerer løshopping. Foto: Inger Gåre
Skrevet av Kari Hustad,  18.03.2013

Denne helga har det vært samling på Starum for eksteriørdommere. To nye kandidater avla eksamen og er nå autoriserte foran årets sesong. De to er Olav Stormorken og Bente Cathrine Strønes. Olav blir autorisert for dølahest og travere og Bente blir autorisert for travere. Begge er fra Trøgstad.

Løshopping, patellaproblemer og hestens farger
En rekke temaer ble berørt i løpet av helga. Veterinær og spesialrådgiver Tore Kvam ved NHS snakkert om patellaproblemer hos nordlandshest/lyngshest, mens forsker på UMB Hanne Fjerdingby Olsen snakket om sitt arbeid rundt lynne på hest. Dommerne studerte løshopping, mens avlskonsulent Turid Helfjord redegjorde for kriterier for premiegrad i de ulike klassene. Hestens farger er et tema som engasjerer mange, og som dommerne fikk en gjennomgang av fra avlskonsulkent Solveig Wisløff. Det nye EU-direktivet som vil få betydning for det norske utstillingssystemt kanskje allerede i 2014 ble også diskutert.