Søknadsfrist for ridelærer-travtrener og galopptrenerutdanningen

Både ridelærer, travtrener og galopptrenerutdanningene gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  01.03.2013

Nå er det tid for å søke seg inn på våre tre fagskoleutdanninger som starter på NHS i august. Søknadsfrist for ridelærer, travtrener og galopptrenerutdanningene er 15.april.

Ridelærerutdanningen går over 1 ½ år der du har  mulighet til å avslutte studiet etter ½ år eller 1 år. Til opptaket i ridelærerutdanningen er det avsatt 3 dager til rangeringsprøve. Søkerne innkalles enten 21.05, 22.05 eller 23.05. Les mer om ridelærerstudiet her.

Travtrenerutdanningen varer ½ år (21 uker). Rangeringsprøven i trav blir 07.05 og 08.05, og søkerne innkalles til en av disse dagene. Les mer om travtrenerutdanningen her.

Galopptrenerutdanningen varer ½ år. Galopptrenerstudentene er på Starum fra 01.08 – 15.11 og fra 16.12 – 20.12. Det blir praksis på Øvrevoll fra 18.11 – 13.12. Les mer om galopptrenerutdanningen her.