Bedekningstall 2013

Bedekningstall 2013 for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

Skrevet av Kjersti Nerbråten,  19.11.2013

Bedekningstallene for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er klare. Tallene baserer seg på de bedekningslistene Norsk Hestesenter har fått tilsendt innen fristen.
Lista blir supplert med øvrige raser etter hvert.

Bedekninger 2013.