Ledige studieplasser RidelærerII

Chairman Stephen, en av hestene som brukes på ridelærerutdannimngen sammen mned student Renate Aaseng. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  04.11.2013

På RidelærerII-utdanningen som starter 3.januar 2014, vil det trolig bli noen få ledige studieplasser. RidelærerII er åpen for dem som har fullført og bestått RidelærerI.
RidelærerII-studiet går over 21 uker, og studentene har rett til lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om landets eneste ridelærerutdanning.

Se video om ridelærerutdanningen ved NHS 

Du kan også kontakte oss på tlf 61 16 55 00 for nærmere info.