Styremøte ved NHS

Onsdag 20.november møtes styret ved NHS på Starum. Her er sakslista.

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  19.11.2013

Økonomi preger sakskartet når styret ved NHS møtes i morgen. Regnskap, driftbudsjett, langtidsbudsjett og handlingsplan skal behandles. I tillegg skal styret behandle utstillingssystemet for de nasjonale hesterasene.  

Saksliste:

Sak  66/13       Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak  67/13       Godkjenning av styrereferat  6/13.

Styring, økonomi

Sak  68/13       Regnskap pr. 31.10.13.

Sak  69/13       Handlingsplan for 2014

Sak  70/13       Driftsbudsjett 2014.

Sak  71/13       Langtidsbudsjett 2015 – 2019.

 Avl

Sak  72/13       Utstillingssystemet for de nasjonale rasene.

Sak  73/13       Handlingsplan – de nasjonale rasene.

Sak  74/13       Kåringsdommere 2014 - oppnevning

Utdanning

Sak  75/13      Eksamensreglement - endring

Administrasjon

Sak  76/13       Orienteringer

Sak  77/13       Eventuelt