Utvida bruksprøve i endring

I 2014 utgår Utvida bruksprøve slik vi kjenner den i dag.

Skrevet av Kari Hustad,  08.11.2013

Utvida bruksprøve har til nå vært en del av utstilingssystemet for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Fra og med 2014 vil disse prøvene bli erstattet med en annen form for prøving.

Bakgrunnen er at ny forskning har dokumentert at utvida bruksprøve gir oss informasjon om alt for få dyr. I den vedtatte Handlingsplanen 2011-2020 for de nasjonale rasene legges det føringer for hvordan utstillingene skal utvikles og forbedres.

Under høstmøtet på Gardermoen der tillitsvalgte fra de tre raseorganisasjonene var til stede, ble det presentert en skisse til nytt bruksprøvesystem. Under møtet kom det fram at de tillitsvalgte ønsket at arbeidet med dette systemet skulle intensiveres.

Det som skjer framover er at ei arbeidsgruppe får i oppdrag å jobbe fram detaljene i et nytt bruksprøvesystem. Arbeidet skal skje i tett dialog med de tillitsvalgte i de tre raseorganisasjonene.

Endringene innebærer at de tradisjonelle utvida bruksprøvene ikke vil gå som normalt i 2014. Eierne av de aktuelle dølahingstene som skulle ha møtt på Starum i januar er varslet om at det i stedet vil bli avholdt en obligatorisk bruksprøve for disse hingstene seinere. Så snart arbeidsgruppa har kommet med tilstrekkelige og konkrete beskrivelser av et nytt system, vil eierne bli kontaktet om innhold, tidspunkt og sted. Det som er klart er at det ikke vil bli stilt høyere krav enn før til utdanning av hestene i forkant av prøvene. Det betyr at variert trening med kjøring og ridning i tillegg til daglig håndtering vil være tilstrekkelig forberedelse av hestene nå som før.

Selv om det i dag er alt for tidlig å si hvordan framtidas prøver vil se  ut, er visjonen med et nytt system å teste mange flere dyr og gjerne at hver hest blir testet fleire ganger i løpet av livet. Tanken er at flere observarsjoner pr dyr gir sikrere kunnskap.