Prøver ut "Bransjestandard Hest"

I høst setter NHS i gang et pilotprosjekt der ulike hestebedrifter deltar. Hensikten er å prøve ut en godkjenningsordning for alle som driver med hest i næring. Ordningen skal sikre at bedriftene følger lover  og regler som gjelder innen helse, miljø, sikkerhet (HMS) og hestevelferd.

Har du orden på hestebedriften din? Nå skal "Bransjestandard Hest" testes ut. Foto: Stein Bjørge
Skrevet av Kari Hustad,  28.10.2013

- Vårt hovedbudskap er å gjøre HMS-arbeidet enklere for hestebedriftene, forteller prosjektleder Øystein Bakken ved NHS.
- Mange hestebedrifter drives av dyktige hestefolk, men interessen for papirarbeid er ikke alltid like stor. Vi ønsker å hjelpe bedriftene med å oppfylle lovens krav til HMS-arbeid. Samtidig skal ordningen sikre at reglene om hestevelferd følges og at hensynet til kunder og brukere ivaretas.

Vil skape gode ambassadører
NHS har laget en veileder med sjekkliste etter samme mal som brukes i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Dette arbeidet er et resultat av hestenæringens ønske om å godkjenne hestebedrifter etter en egen bransjestandard. Innholdet i standarden "Bransjestandard Hest" står beskrevet i boka "Sikker og god hestepraksis",
- Erfaring viser at bedrifter som aktivt jobber med HMS får de beste medarbeiderne, sier Øystein.
Han håper at systemet blir med på å skape gode ambassadørbedrifter for hestenæringen.
Bedriftene i pilotprosjektet skal gi tilbakemelding på hvordan sjekklista og veilederen fungerer. Bedriftene vil også få tilbud om å gjennomføre et HMS-kurs i regi Norsk Hestesenter.

Testes ut over hele landet
Denne høsten skal "Bransjestandard Hest" testes ut i flere utvalgte bedrifter som driver innen trav, rideskoler, helse og turisme.
- Alle landsdeler er representert. Disse bedriftene skal gi sine tilbakemeldinger til NHS slik at vi kan gjøre korrigeringer og forbedringer.

Starter i 2014

Godkjenningsordningen vil bli en frivillig ordning og vil skje i samarbeid med Matmerk.
- Matmerk har ansvar for landbrukets kvalitetssystem og har kompetanse og erfaringer som er nyttige for oss, forteller Øystein.
Går alt etter planen, starter ordningen høsten 2014.