Undersøkelse viser: Ja til særegne aktiviteter for de norske rasene

Mange mener at særlig fjordhesten er et nasjonalsymbol, viser undersøkelsen fra UMB på Ås. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  11.10.2013

Kunnskapen om de norske hesterasene er større enn antatt, og hestenes gode lynne bør markedsføres bedre. Det er noen av konkusjonene i en undersøkelse som er utført av Wenche Abusland Bösch som har skrevet en bacheloroppgae ved UMB på Ås. Tema for oppgaven er hvilke assosiasjoner hestefolk gjør seg rundt dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Særlig interessant var det å få tak i hestefolk som hadde liten erfaring med disse rasene fra før.

Kunnskapsnivået er ikke så lavt som mange kanskje tror, konkluderer Wenche. Mange ser på de nasjonale hesterasene som godlynte, rolige og snille. Undersøkelsen peker mot at disse hestene ofte blir sett på som velegnet til turridning/opplevelsesturisme og kjøring. Wenche tror at hestene som rekreasjon og fritidsaktivitet kan markedsføres sterkere, og være med på å løfte fram de nasjonale rasene som i dag sliter med lave bedekningstall samtidig som hesten er populær som aldri før i Norge. Et sviktende marked for de nasjonale rasene på grunn av "dårlige" holdninger er derfor ikke en god nok forklaring, mener Wenche.

Funnene i undersøkelsen harmonerer godt med forslaget i den vedatte Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene (NHS,2010) om at rasene bør utvikle egne aktviteter som er særlig egnet for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Under høstmøtet på Gardermoen sist helg kom det forøvrig fram at de tre raseorganisasjonene nå arbeider aktivt med å utvikle disse aktivitetene som kalles henholdsvis dølaskeid, fjordskeid og lyngsskeid.

Les hele bacheloroppgaven til Wenche Abusland Bösch her.