Er du eier av hoppe som ble bedekt i 2012 og har nylig fått brev fra Norsk Hestesenter?

12.09.2013

Vi gjør oppmerksom på at dette er et generelt, likelydende brev som er sendt til alle eiere av hopper registrert ved NHS, som ble bedekt i 2012. Hvis du allerede har sendt inn fødselsmelding og evt. DNA-prøve, kan du se bort fra brevet. Ellers er brevet å anse som en påminnelse om å sende inn fødselsmelding og evt. DNA-prøve snarest mulig.