Søknader om hesteforskningsmidler: Fristen utsatt

Skrevet av Kari Hustad,  24.09.2013

Norge og Sverige har i flere år samarbeidet om hesteforskning. Opprinnelig var fristen for å søke forskningsmidler for neste år 1.okober 2013.
I år åpnes det ikke for søknader fra norske FoU-miljøer til å søke forskningsmidler til denne fristen. Årsaken er at videre finansiering av den norsk/svenske hesteforskningsavtalen ennå ikke er avklart fra norsk side.

Mer informasjon kommer i løpet av første halvdel av oktober.