Styremøte på NHS 25.september

Skrevet av Kari Hustad,  23.09.2013

Denne uka møtes styret ved NHS til årets 6.styremøte. Blant sakene som skal behandles er økonomi, strategiplan inn i 2014 og status for Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene. Styret skal også diskutere travtrenerutdanningen som skal inn til NOKUT- det statlige godkjenningsorganet for utdanning. Her legges det opp til å forlenge utdanningen fra 21 til 42 uker. Styret vil også få en statusrapport for planene om å bygge nytt ridehus på Starum. Her er sakslista:

Styremøte 6/2013
Norsk Hestesenter, Starum
Onsdag 25.september 2013, kl. 10.30

 Styret har besluttet å invitere til et årlig dialogmøte med avlsråd og utdanningsråd. Utdanningsrådet er innkalt til kl. 10.30.

                                                        oOo

Sak  53/13       Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  54/13       Godkjenning av styrereferat 4/13 og 05/13 Side 1

 Sak  55/13      Strategiplanen inn i 2014

                        Direktøren innleder.

 

Økonomi

Sak  56/13       Tertialregnskap pr. 31.08.13 Side 11

Sak  57/13       Budsjett 2013 – risikovurdering Side 24

 

Avl

Sak  58/13       Handlingsplanen – status Side 32

 

 

Utdanning

Sak  59/13      Søknad NOKUT – travtrenerutdanning Side 34

Sak  60/13      Eksamensreglement – endring Side 36

 

Administrasjon

Sak  61/13       Nytt ridehus Side 37

Sak  62/13       Vedtektsendringer – forslag Side 61

Sak  63/13       Bransjestandard – status Side 64

Sak  64/13       Orienteringer Side 66

Sak  65/13       Eventuelt