Bli med på løpskjøringskurs!

I mai inviterer NHS til kurs for deg som vil forbedre kuskekunnskapene dine. Det passer for deg som har hatt travhest en stund, og som har lyst til  å kunne kjøre hest i rutineløp og på lokalkjøringer.

Travere i trening på Starum. Foto: Frida Hestmark Rygge
Skrevet av Kari Hustad,  15.04.2014

Kurset varer fra 19.-23.mai, og her lærer du blant annet om startmetoder og løpstaktikk. Kurset avholdes i NHS' travstall, og ledes av Gunnar Gjerstad. Han underviser i kjøring av hest i et felt, skifte av posisjoner, kjøring med klokke, disponering av hesten etc.
I teoridelen vil du få en innføring i ulikt utstyr som finnes, hvilke typer utstyr som er tillatt brukt i travløp og hvordan utstyret fungerer.

På NHS' område er det både rettstrekke og travbane, så det blir god anledning for øvelse i praksis. En rutinert hovedstarter vil undervise i startmetoder, både i teori og praksis.

Kurset avsluttes med en dag på Biri travbane, der det vil bli anledning til å være med hovedstarter, og å besøke dommertårn, samt at Biris sportssjef Romund Østbø gir en innføring i regelverk og avviklingsrutiner for en løpsdag.

Det er fint om noen har med egne hester. Meld i så fall fra om dette ved påmelding.

Kursavgift: kr 4000 som inkluderer undervisning,overnatting og alle måltider.
Påmeldingsfrist: 28.april

Gå til påmeldingsskjema