Hingsteutstilling på Stav

Denne helga møtes over 50 hingster på kåring på Stav i Gudbrandsdalen. I fire dager skal det diskuteres dølahest og nordlandshest/lyngshest fra morgen til kveld. Særlig spenning knyttes til de nye bruksprøvene som skal brukes for første gang.

Spjotums Rusken - en av hingstene som ble ble kåret på Stavs-utstillingen i fjor. Foto: Mona Kristin Hagen
Skrevet av Kari Hustad,  23.04.2014

 Utstillingen starter torsdag 24.april. Hingstene skal vises i kjøring og ridning i tillegg til at de skal passere en såkalt temperamentsløype. Seinere blir de veterinærundersøkt og mønstret som tidligere. Premieutdelingen skjer søndag ca kl.14.00.
Den tidligere Utvida bruksprøven som gjelder for hingster som skal opp til ny vurdering etter å ha vært prøvd i avlen, er i år erstattet av et noe annet system. Prøven som tidligere gikk over 5 uker på Starum, Eid og Nord-Norsk Hestesenter er nå borte. Derfor blir årets utstillingssesong å se på som en periode der man prøver ut det nye systemet som blir gjenstand for en bred diskusjon under høstsamlinga for de tre aktuelle raseorganisasjonene.
Mer info om utvidet bruksvurdering

Etter at programmet gikk i trykken har det kommet to strykninger- nr 18 Glomstadsokken og nr 27 Tangen Tellus.

Tidsskjema finner du her- vær obs på at det kan bli endringer

Her er programmet for utstillingsdagene på Stav:

Torsdag 24.april:

Kl.08:30                    Oppstart kjøring utvidet bruksvurdering(UB).

Kl.18:00                    Temperamentsløype UB

Kl.20:00                    Infomøte ryttere UB (NB! Nytt tidspunkt)

Fredag 25.april:

Kl.09:00                    Oppstart ridning UB

Kl.11:00-15:00          Røntgen, dølahest Stav

Kl.12:00                    Utstillingssekretariat åpner.

Kl.13:00                    Veterinærundersøkelser døl Stav

Kl.16:00                    Løsmønstring døl

Kl.18:00                    Løsmønstring N/L-hest

Kl.16:30                    Veterinærundersøkelser N/L-hest Stav

Lørdag 26.april:

Kl.07:30-12:00          Utstillingssekretariat åpent

Kl.08:30                    Mønstring på hardt underlag

Veterinærundersøkelser døl fortsetter

Kl.09:00                    Bruksprøvene starter

Kl.10:30                    Eksteriørbedømmelsene starter

Kl.12:00                    Pause

Kl.16:00                    Publikumsmønstring

Kl.19:30                    Utstillingsmiddag i Havrebua

Søndag 27.april:

Kl.10:00                    Samla mønstring

Kl.12:00                    Pause med underholdning

Ca. kl.14:00              Premiering

Med forbehold om endring av tidene. Se tidsskjema for detaljerte tider.