Styremøte på NHS

Styret ved NHS har møte 30.april. En rekke saker innen økonomi, avl og utdanning står på agendaen.

30.04.2014

Dette er sakslista for styermøtet ved NHS:
Sak   5/14       Godkjenning av dagsorden og saksliste.
Sak   6/14       Godkjenning av referat 7/13, 1/14 og 2/14.    

Ledelse   
Sak  7/ 14       Styrets arbeid     

Økonomi
Sak   8/14       Årsberetning 2013    
Sak   9/14       Regnskap 2013   
Sak 10/14       Regnskap pr. 31/3-14                         
Sak 11/14       Langtidsbudsjett     
Sak 12/14       Hestehjelpskassa  – søknad     

Avl
Sak 13/14       Tilkudd til avlsfremmende tiltak  
Sak 14/14       Avlsplan islandshest    
Sak 15/14       Avlsplan nordlandshest/lyngshest     
Sak 16/14       Handlingsplan – de norske rasene. 

Utdanning/forskning
Sak 17/14       Forskning   
Sak 18/14       Valg utdanningsråd  

Administrasjon
Sak 19/14       Bransjestandard   
Sak 20/14       Nytt ridehus    
Sak 21/14       Orienteringer     
Sak 22/14       Eventuelt