Ferdsel med hest - regler og avtaler

Kjenner du til hvilke regler som gjelder for ferdsel med hest? I Friluftsloven går det fram at bestemmelsene er ulike for bruk av hest i inn-og utmark. Ridning og kjøring med hest gir ulik tilgang. Vi har laget et avtaleforslag mellom hestefolk og grunneier som kan forhindre uklarheter.

Skrevet av Kari Hustad,  05.08.2014

For en tid tilbake laget NHS en brosjyre i nært samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Det Norske Travselskap og Norges Rytterforbund.Her kan du lese om allemannsretten som er viktig å kjenne til for både hesteeiere og grunneiere.
Les brosjyren her.

Sammen har organisasjonene også laget et avtaleforslag som er ment for grunneiere og hesteeiere. I denne avtalen går det fram hvilke rettigheter og plikter som gjelder i et gitt område der det ferdes hester.
Slike avtaler er å anbefale der det ferdes hester regelmessig, og der det er fare for økt slitasje. En skriftlig avtale er også med på å forhindre konflikter og uenigheter som kan oppstå mellom hestefolk og grunneiere. Avtalene er bl.a. gjennomgått og kvalitessikret av jurister i Norges Bondelag.
Det finnes to avtaler- den ene er en enkel utgave mens den andre er mer detaljert. Bruk dem!

Forenklet avtale mellom hesteeier og grunneier

Avtale mellom hesteeier og grunneier