Framtidas travtrenere

Her er kullet som kaster seg ut i den nye travtrenerutdanningen som er forlenget fra et til to semester.

Ni studenter satser på travtrenerutdanning på Starum fram til neste sommer. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  08.08.2014

Høstens travtrenerstudenter er ni i tallet. De kommer fra alle deler av landet, og er nå i full sving med å ta seg av de rundt 20 hestene som står på travtrenerstallen i regi hovedinstruktør Gunnar Gjerstad. For første gang slippes de ikke ut fra Starum før etter to semester, mot tidligere ett. Hovedårsaken er at NHS har ønsket å legge inn en seks-ukers periode i andre semester der studentene blir utplassert hos en travtrener.
Studentene er :
Øverst fra v: Morten A.Pedersen, Johan K.Eriksen
I midten fra v: Camilla Juham, Ann Kristin Rasmussen, Ida Vinterdal
Nederst fra v: Aasta K.Haukland, Espen Schie, Marianne Mølmen, Silje Kristine Eilertsen