Meldte hester til Bergen, Starum og Sortland

Her er listene over meldte hester til utstillingene i Bergen, på Starum og i Sortland

06.08.2014

I ulike deler av landet arrangeres det utstillinger også i august. her er oversikten over meldte hester til tre av dem:
Starum        Sortland     Bergen/Stend