Midler til hesteforskning 2015

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Nå er det tid for å søke om midler.

27.08.2014

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2015.
Norsk/svenske fellesprosjekter oppfordres spesielt. Søknadsfristen er 1.oktober 2014.
Det kan søkes innen følgende forskningsområder i hestenæringens FoU-program:

  • Hestens helse, prestasjon og velferd
  • Hestens reproduksjon, oppdrett og fôring
  • Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø

Les mer om midlene til hesteforskning