Nye styremedlemmer i Stiftelsen Hästforskning

Tre nye medlemmer er valgt inn i styret i Stiftelsen Hästforskning. En av de tre er NHS'styreleder Anne Kathrine Fossum. Det er styret som tar den endelige beslutningen om hvem som får tildelt penger til hesteforskning i Norge og Sverige.

Anne Kathrine Fossum, styreleder ved NHS, er nyvalgt styremedlem for Stiftelsen Hästforskning. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.08.2014

To av de tre nye medlemmene i styret for Stiftelsen Hästforskning er norske. I tillegg til  å være NHS' styreleder er Anne Kathrine Fossum også styremedlem i divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Norges Forskningsråd. Hun er til daglig assisterende fylkesmann i Hedmark.

Amund Johnsrud fra Norges Bondelag valgt inn som det andre norske medlemmet. Han er seniorrådgiver i Norges Bondelag, og sekretær for fagutvalget Inn På Tunet i Bondelaget.
Det tredje nye medlemmet er Susanna Hedenborg som er professor i idrettsvitenskap ved Malmö Högskola.

Les mer om hesteforskning i Norge og Sverige på Stiftelsens Hästforsknings sider