Unghester til remonte

Gjennom et 6 ukers remonteprogram skal Ridelærer III-studentene skolere en ridehest på 4-5 år. Remonteprogrammet starter i september, og NHS ønsker derfor kontakt med hesteeiere som vil sette sin unge ridehest på Starum i denne perioden.

Fra remonteprogrammet under Ridelærer III i 2012
Skrevet av Kari Hustad,  14.08.2014

Den 22 september starter remonteprogrammet som er en del av Ridelærer III-utdanningen. Her er vi på jakt etter 4 og 5 år gamle ridehester som gjennom et 6 ukers systematisk program gjennomgår utdanning og skolering.
Remonteprogrammet består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Det vil bli jobbet med hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse. Ridelærer III-studentene jobber under kyndig veiledning hele veien av vår sprang- og unghestinstruktør Hane Dahl Lien. 

Remonteprogrammet starter 22.september og varer i 6 uker.
Prisen pr uke er 1200 kr som inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock.
Evt utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.

Har du en hest som du tror passer inn, så kontakt oss gjerne på tlf 61 16 55 00,
eller epost hanne.dahl@nhest.no