Dommeraspirant-kurs på NHS

Ferske aspiranter og erfarne dommere har vært samlet på Starum i helga. Rasetyper, eksteriør og bevegelse har vært tema fra morgen til kveld.

Ei ung kaldblodshoppe var en av de mange hestene som ble nøye gjennomgått av aspiranter og erfarne dommere på NHS i helga.
Skrevet av Kari Hustad,  01.12.2014

Tre nye aspiranter ble tatt opp denne helga, og de nå har sluttet seg til aspiranter som allerede er i gang med utdannelsen. De tre som kom fint gjennom helgas opptakprøve er Lisa Veronica Olsen (araber), Jørgen Karlsson (lipizzaner) og Gudny Johansen (lipizzaner). Andre som er inne i aspirantsystemet er Gro Sølvi Sjåvoll (nordlandshest/lyngshest), Heidi Bråten (varmblods ridehest), Stein Schelderup (travere), Ingrid Sponheim (nordlandshest/lyngshest) og Knut Karlsen (dølahest).

En av dem som bidrar til å føre viktig kunnskap videre er den erfarne dommeren Susan Hellum. Hun bidro også på Starum i helga, og kan forteller at dommerutdanningen startet på slutten av 1970-tallet.
- Det første dommerkurset for hestedommere ble arrangert i 1978 på Starum i regi av Samarbeidsutvalget for Hest i Norge. Denne organisasjonen ble stiftet på 1970-tallet for å være talerør mellom alle hesteavls-og bruksorganisasjoner og Landbruksdepartementet. Helt fra starten ble det brukt meget dyktige forelesere slik som professorene Reidar Birkeland og Odd Vangen. Kursene har fortsatt hvert år siden, og har fra 1986 blitt arrangert av NHS som ble stiftet nettopp dette året.
Noen av temaene som ble tatt opp i helga var avlsplaner, anatomi, eksteriør, dommerkort, hestens farger og dataverktøy. Man diskuterte også hva det vil si å være dommer. Mange ulike hester viste seg fram for å gi aspirantene praktisk trening.

Økt forståelse for hesten og bruken av den
Dommerutdanningen har favnet om folk fra alle hesteeorganisasjoner, forteller Susan Hellum.
- Kunnskap om hest - alt fra rasetyper, eksteriør og bevegelser har bidratt til økt forståelse for hest og bruk av de ulike hesterasene. Et gjennomgangstema har alltid vært respekt for andre raser og bruksområder. Dommeretikk har vært en annet gjennomgangstema. Vi er meget heldig i Norge som har denne utdanningen, og gjennom årene har vi også hatt stor nytte og glede av å ta i mot flere kjente forelesere fra både Sverige og England. Vi er et lite hesteland og må stå sammen. Selv om ikke alle som går på kursene blir dommere så vet vi at kunnskap og forståelse blir spredt i hestemiljøer over hele landet, sier Susan Hellum, som ønsker de nye aspirantene lykke til - de har noen interessante år i vente.