En rytter i balanse

Denne uka har ridelærerstudentene på NHS fått testet hvordan deres egne kroppsbevegelser påvirker sits og kommunikasjonen med hesten. Hensikten er klar: Å bli bevisst hvordan man selv kan trene for å bli en bedre rytter.

TRENER BALANSE PÅ STARUM: Personlig trener Bjørn Nielsen veileder ridelærerstudent Helene Høgetveit. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  16.12.2014

Å bli en god rytter krever tid, tålmodighet og trening.Men det er viktig å trene uten hest også, mener spranginstruktør Hanne Dahl Lien som sammen med en fysioterapeut og en personlig trener driver et pilotprosjekt.Her testes både studentene og en del andre ryttere som er knyttet til Starum.

The Functional Movement Screen (FMS) er et graderingssystem som kartlegger bevegelsesmønstre som er essensielle for normal funksjon. Testen består av syv tester som avslører utøverens grunnleggende bevegelsesmønster, deriblant balanse, koordinasjon, stabilitet, bevegelighet og styrke. Ved å se på disse mønstrene vil FMS identifisere den enkeltes funksjonelle begrensninger og asymmetrier. Har man funksjonelle begrensninger og asymmetrier i bevegelsesmønsteret sitt, vil dette kunne redusere effekten man har av trening og gi nedsatt kroppsbevisshet og høyere skaderisiko.

Hver øvelse gir 1-3 poeng, hvor 21 er testens høyeste poengsum. En score under 14 indikerer at utøveren har betydelig større risiko for skader. FMS - scoren brukes deretter av testpersonellet til å fange opp den enkeltes problemer og finne de øvelsene som vil være mest effektive for å gjenopprette hensiktsmessig bevegelsesmønstre.

Norsk Hestesenter og Hanne Dahl Lien har benyttet FMS i et pilotprosjekt med ryttere for å se hvordan fokus på bevegelighet og kroppsbeherskelse bedrer rytterens sits, innvirkninger og kommunikasjon med hesten.

Hvorfor velge å gjennomføre en FMS-screening?

Kartlegge fysiske ubalanser eller svakheter

• Få bedre effekt/utbytte av treningen

• Forbedre funksjonelle og idrettslige prestasjoner

• Økt fokus på kvalitet fremfor kvantitet

• Reduserer risikoen for fremtidige skader

Screening utføres av fysioterapeut Anne Cecilie Thomle og personlig trener Bjørn Nielsen som har lang erfaring i å bruke FMS.