Forskning viser: Politihester skaper trygghet

En undersøkelse fra Universitetet i Oxford har målt effekten av politihesters arbeid opp mot politipatruljer til fots. Undersøkelsen konkluderer med at politiet oppnår bedre effekt med politihester i sitt arbeid, både under aksjoner og under vanlig patruljering.

Politihester foran Stortinget da heste-Norge presentert seg for politikerne i oktober. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  10.12.2014

I følge den danske avisa Jyllandsposten har forskere ved Oxford University i England nettopp avsluttet en undersøkelse der man har sett på forskjellen mellom politiaaksjoner og vanlige patruljer med og uten politihester. Blandt hovedpunktene i undersøkelsen er:

  • På alminnelige patruljer og ved patruljering i store og fredelige menneskemengder skaper ridende politi seks ganger flere interaksjoner med tilstedeværende enn vanlig politi til fots.
  • Ridende politi skaper større trygghet. Gjennom patruljering heves befolkningens anseelse av og deres tillit til politiet. Dette skjer ved synlig og nærværende politi.
  • I forbindelse med demonstrasjoner og håndtering av større menneskemengder som viser voldelige tendenser eller ikke følger politiets anvisninger, er ridende politi et helt unikt verktøy for å skape ro og orden som ikke finnes blant andre av politiets ressurser.

I Oslo brukes politihester aktivt, og det ridende politi har sin base på Akershus festning.
Frida Aksnes, som både er dressurinstruktør på NHS og som underviser hos det ridende politi, bekrefter de engelske funnene.
- Det er lettere å spre store folkemengder når man bruker politihester. Det ridende polti utfører helt vanlig politiarbeid. Jeg har selv ridd på Karl Johan, og har opplevd hvor mye bedre oversikt man får fra hesteryggen enn f eks fra en bil.  Dessuten har hestene er meget stor sosial betydning. Her arrangeres det både juleshow og barnehagebesøk. Og ikke minst- politihestene innbyr til  grenseløs kontakt- det være seg fra statsråder ril narkomane, forteller Frida Aksnes, som opplyser at politihestene er på oppdrag nå i formiddag:
- Ja, nå gikk de akkurat ut fra området her i retning Oslo Rådhus der de skal bidra til sikkerhet og trygghet når Nobels fredspris deles ut.

Både hester og ansatte benytter NHS for trening og kursing,  les mer.