Hoppe-og unghestutstillinger 2015

Fra 1.januar 2015 kan det blir endringer i hvilke tjenester NHS skal utføre for avlsorganisasjonene. NHS tror uansett at det er gunstig med en felles terminliste for hoppe-og unghestutstillinger, og har nå sendt en henvendelse til avlsorganisasjonenene og utstillingsarrangørene om dette.

Fra hoppe-og unghestutstillingen i Seljord i september 2014. Foto: Kari Hustad
04.12.2014

Landbruks- og Matdepartementet (LMD) har bestemt at kåringsbestemmelsene i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien skal fjernes. Endringen gjelder fra 1.januar 2015, noe som innebærer at NHS sitt forvaltningsansvar/vedtaksmyndighet knyttet til forskriften også blir borte. Den enkelte hesteavlsorganisasjon har fra denne dato ansvaret for avlsarbeidet for sin rase. Dette kan føre til at det kan bli endringer i hvilke tjenester de enkelte avlsorganisasjoner ønsker at NHS skal utføre for dem, også i forhold til hoppe- og unghestutstillinger.

Bedre oversikt for hesteeierene, lettere oppsett av dommere
Uansett hvem som kommer til å ha ansvaret for de enkelte hesteutstillingene rundt om i landet, velger vi å tro at det er gunstig med en felles terminliste, slik at hesteeiere og andre interessenter lett kan orientere seg om når og hvor arrangementene foregår. Dette letter også prosessen med evt. oppsett av dommere, og kan være med på å sikre at det ikke legges for mange utstillinger til samme helger.Dette er bakgrunnen for at vi i nå har sendt en henvendelse til alle avlsorganisasjonene i tillegg til de tradisjonelle utstillingsarrangørene.

Samkjøring med uoffisielle utstillinger?
Felles markedsføring av alle hesteutstillinger, også utover det som har vært tradisjonelle «offisielle terminfestede utstillinger» kan sikkert også være lurt, dersom organisasjonene ønsker det framover. Jo flere kanaler vi benytter, jo mer blest!  Frist for tilbakemelding er satt til 15.desember 2014.