Nytt ridehus: Byggestart til våren

Med en prislapp på 20 millioner  kroner vil det nye ridehuset på NHS være ferdig sommeren 2015. De 100 hestene som står på Starum til  enhver tid vil sørge for oppvarming av både ridehuset og seks andre bygninger.

Skisse over det nye ridehuset på NHS.
Skrevet av Kari Hustad,  29.12.2014

Med et nytt ridehus på plass i løpet av neste sommer vil NHS kunne tilby fasiliteter med en hel annen standard enn det som er tilfelle i dag. Innvendig vil selve ridebanen måle 25X70 meter, mens utvendige mål blir på 29X80. Det blir publikumsplass for 200 personer i tillegg til at det blir kantine med plass for 70 gjester.

Prisen på det nye ridehuset vil ligge på 20 millioner kroner, og pengene kommer fra Norsk Rikstoto etter vedtak fra Staten, Opplands fylkeskommune og Østre Toten kommune. 7,5 millioner av byggekostnadene vil bli tatt opp som banklån av NHS.
Med et nytt ridehus vil NHS kunne gi et bedre tilbud både til eksisterende utdanninger og til leietakere. Det vil kunne bli et godt tilbud til hestemiljøer andre steder der ridehuskapasiteten er sprengt.
Det er planer om å tenke framtidsrettet når det gjelder oppvarming av både ridehallen og seks andre bygninger på NHS. Hestemøkk og flis fra de over 100 hestene som står på NHS til enhver tid skal nemlig sørge for det.
Les saken i Oppland Arbeiderblad

Når det nye ridehuset står ferdig vil det være tre ridehus på Starum. Det eldste av dem ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig, men er fremdeles i bruk. Spørsmålet er hvor lenge det holder. Beregninger viser at nødvendig vedlikehold av fasaden vil koste oppimot 2 millioner kroner. Dette er penger som NHS ikke har. Inntil videre blir det stående, da det ikke er tatt en avgjørelse som hva som skal skje med det tilårskomne ridehuset.