EEN-møte på Starum

Denne uka har vi hørt både tyske, franske, svenske, finske, engelske  og portugisiske stemmer på Starum. Nærmere 30 studenter og lærere fra ridelærereutdanninger i Europa har møttes for å diskutere felles løsninger.

EEN-deltakerne besto av både lærere og studenter fra medlemslandene. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.02.2014

Gjennom mange år har NHS vært medlem i EEN (European Equestrian Network). I dette nettverket møtes skoler fra Europa som alle driver ridelærerutdanning. Disse utdanningene er synkronisert med hverandre slik at studentene kan ta utdanningen både i hjemlandet sitt og/eller i et annet EEN-land. Samtidig gir EEN muligheter for både lærere og studenter å kunne møtes for å dele kunnskap og erfaringer. Det har man gjort på Starum denne uka, og engasjemnetet har vært stort både på møterom, i stallene og i ridehusene. Studenter og lærere har holdt innlegg,deltatt i clinics og undervist hverandre på engelsk, noe som både er nyttig og lærerrikt. Det har vært lange dager, men innimellom har det vært tid til sosiale innslag med hyggelige middager og kanefart med Starums firspann av dølahester. EEN-møtet ble avsluttet 27.februar.