Heste-Norge møter samferdselsministeren

Statsråd Ketil Solvik Olsen vil lytte til heste-Norge for å diskutere hest og trafikksikkerhet. Møtet skjer den 5.mars.

Arkivfoto: Øystein Bakken
Skrevet av Kari Hustad,  19.02.2014

NHS er sammen med fem andre hesteorganisasjoner invitert til et møte med samferdselsminster Ketil Solvik Olsen. Bakgrunnen er den store oppmerksomheten hesten i trafikken har fått tidligere i år. Mens Vegdirektoratet ikke ser noen grunn til endre reglene som omfatter hest i trafikken, ønsker departementet å diskutere saken med hesteorganisasjonene.
Har du innspill til møtet, send dem gjerne til : kari.hustad@nhest.no

Modernisere regelverket
Den tragiske dødsulykken på Bjørkelangen i januar har rystet hestemiljøene, og har satt i gang en bred debatt om i hvilken grad regelverket favner det store antall hester som ferdes på norske veier. 
Solvik-Olsen har tidligere uttalt følgende til avisa Nationen:
- Regelverket er ikke godt nok. Noe må gjøres.
Han sier at det også er flere hestefolk i departementet som nærmest har kjent problemene på kroppen.
– Temaet hest, trafikk og sikkerhet vært diskutert i hestemiljøene lenge, også før ulykken på Bjørkelangen, sier Solvik-Olsen.
– Jeg var selv rytter i unge år og er klar over problemene. Nå begynner det å bli lenge siden, den gang var det en helt annen trafikk og et annet trafikkbilde enn det er i dag. Det er opplagt at regelverket må oppdateres og moderniseres ut fra dagens forhold i trafikken, sier han.

Fem organisasjoner er invitert
I tillegg til NHS er følgende hesteoranisasjoner invitert til å diskutere hest og trafikksikkerhet i departementet den 5.mars:
Norges Rytterforbund, Det Norske Travselskap, Norsk Islandshestforening, Norsk Jockeyklub og Hest og Helse. 
I tillegg kommer representanter fra Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforbund.