Mattilsynet skal sjekke 750 staller

Mattilsynet starter nå et landsdekkende prosjekt der målet er å sjekke hvordan det står til med norske hester. Mattilsynet er blant annet bekymret over at stadig flere hester gis bort via nettet.

Skrevet av Mattilsynet,  27.02.2014

I mars starter Mattilsynet sitt tilsynsprosjekt «Dyrevelferd i hestehold». Rundt 750 hestehold over hele landet skal få besøk. Formålet er å kartlegge hvordan norske hester har det, og samtidig øke kompetansen blant hesteeiere.

- Tidligere har vi konsentret tilsynet vårt rundt de store hesteholdene, dte vil si de som har mer enn ti hester. Nå ser vi behovet for også å besøke de små. Ikke minst er vi bekymret over det økende antall hester som gis bort via Internett, forteller prosjektleder Tor Olav Aas. 

Han er også spent på hva tilsynet vil vise i forhold til hestehold til hester på utegang. En driftsform som er mer krevende enn mange tror.

- Å ha hester på utegang kan være en grei driftsform, men vårt inntrykk er at en del hesteeiere velger denne formen fordi de tror det er arbeidsbesparende. En god utegang krever imidlertid minst like mye arbeid som et konvensjonelt hestehold, påpeker han, og nevner ting som skikkelige leskur, tørre soveplasser, isfritt vann og nok tilsyn som nøkkelelementer i en god utegang.

Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger som gjelder hest. Bekymringene gjelder alt fra små luftegårder til manglende hovpleie eller tilsyn.

- Noen ganger er det hold i bekymringsmeldingene, andre ganger er det kanskje ikke det. Men det er uansett viktig at folk bruker varslingsknappen vår når de mistenker at hester eller andre dyr ikke har det bra. Vi sjekker alltid, og noen ganger holder det med å gi eieren litt mer kunnskap for at hesten skal få det bedre, sier Aas.

Han forteller at hovedmålene med den store tilsynsaksjonen er å øke kompetansen, både hos hesteeierne og hos Mattilsynets medarbeidere, og vurderer at økt kompetanse vil føre til økt velferd for hestene. Inspektørene vil selvfølgelig besøke store staller og ridesentre også i tillegg til de små og store private stallene.

Spesielt når det gjelder de hestene som gis bort gratis på internett er vi usikre på hvor mye kunnskap de nye eierne har, men når prosjektet er avsluttet i slutten på året, så håper vi å ha et bedre bilde av helheten, sier Aas, og forteller at hestehold med mindre enn ti hester ikke har meldeplikt til Mattilsynet og at det derfor ikke finnes noen fullstendig oversikt over dem.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Tor Olav Aas, Distriktskontoret for Ytre Østfold, mobil 900 41 768