Nettvett på sosiale medier

I dag er det "Safer Internet Day" der organisasjoner i over 100 land retter søkelys mot nettvett særlig blant barn og unge. NHS finner også grunn til å minne om at det gjelder regler for alle som deltar på sosiale medier.

Skrevet av Kari Hustad,  11.02.2014

Ytringsfriheten i Norge står sterkt. Også i hestemiljøene er det viktig at det er høyt under taket.  Ansatte, tillitsvalgte og andre som jobber på oppdrag fra NHS opplever innimellom at det stilles spørsmål og rettes kritikk mot avgjørelser og vurderinger som blir tatt. På nettet er det rike muligheter til å ytre seg og til å delta i diskusjoner, både under fullt navn og anonymt. På mange nettsteder gjelder ikke pressens Vær varsom-plakat, men det betyr ikke at internett er et lovløst territorium.  Det er viktig å huske at personangrep og publisering av usanne påstander om andre på internett er straffbart.
På den andre siden er det viktig at ansatte, tillitsvalgte og andre som jobber på oppdrag fra NHS viser varsomhet på sosiale medier. Vi er avhengig av tillit, noe som blant annet henger sammen med måten vi forholder oss til omverdenen på.  Etikk, herunder nettbevissthet, er derfor et tema som alltid står på agendaen hos oss og som vi ser blir viktigere med stadig flere kommunikasjonskanaler å forholde seg til.

Det er derfor grunn til å vise sunt nettvett i alle diskusjoner på sosiale medier.
Her er noen tips fra Medietilsynet som kan være nyttige både for barn og voksne:
http://www.medietilsynet.no/Trygg-bruk/Vi-spor/Hvordan-tar-jeg-vare-pa-meg-selv/