Nytt forskningsprosjekt: Skal avdekke doping i travsporten

Svenske hesteforskere starter nå arbeidet med å finne metoder som skal avdekke juks i travsporten.  

Skrevet av Kari Hustad, NHS/Stiftelsen Hästforskning,  06.02.2014

De er laget for mennesker, men blir brukt på hester. Preparatene hjelper både på smerte og prestasjoner, og er vanskelige å oppdage. Ingen kjenner omfanget av bruken i Norge. Neste år starter feltstudier i Norge og Sverige der målet er å utvikle metoder som kan avdekke den ulovlige bruken.

Et nytt problem innen hestesporten er ulovlig bruk av preparater som er basert på peptider og proteiner. Misbruket er særlig utbredt i USA, Australia og New Zeeland. Det første tilfellet i Europa ble avdekket i 2009 da en fransk travhest ble tatt. Her i Norge er det ikke avdekket slik form for doping innen travporten. Preparatene som blir brukt ble utviklet i humanmedisinenfor behandling av kreft og nyesvikt, men ble oppdaget av bl.a. sykkel- og langrennssporten på 1990-tallet. Flere utøvere innen disse idrettsgrenene er tatt av dopingjegerne.  

En forskergruppe ved Statens Veterinärmedicinska anstalt i Sverige (SVA) starter nå arbeidet med å utvikle metoder for å oppdage virkestoffer som kobratoxin, dermorfin og erytropoetin (epo- også kalt bloddoping). I tillegg til å lindre smerte og fremme prestasjonen kan de være direkte helsefarlige og gi alvorlige bivirkninger. Misbruket innebærer derfor et alvorlig dyrefelferdsproblem.

- En utfordring med disse stoffene er at de har en helt annen kjemisk oppbygging enn tradisjonelle dopingsubstanser. Derfor trenger vi å utvikle nye spesielle analysemetoder , sier Mikael Hedeland som er professor ved dopingkontrollaboratoriet ved SVA. Virkestoffene brytes også raskere ned i kroppen, og derfor må man lete etter typiske nedbrytningsprodukter i stedet for selve virkestoffet.
Som en del av prosjektet inngår en feltstudie som gjennomføres i Norge og Sverige i 2015. I samarbeid med de respektive travsportsportsorganisasjonene DNT og ST skal det tas blodprøver av løpshester i begge land. Målet er å få et bilde av hvor utbredt misbruket er. De nye analysemetodene vil bli tatt i bruk i den ordinære dopingkontrollen i Skandinavia.


Stiftelsen Hästforskning, der Norge er samarbeidspartner, har bevilget 1,73 millioner svenske kroner til prosjektet som går over to år.

Les mer om nye metoder for å avdekke bloddoping av hest