Transportørkurs 19.mars

Er du blant dem som frakter hest i næringsøyemed? Mattilsynet stiller krav om godkjent kurs. NHS arrangerer dagskurs for deg. 

24.02.2014

Kurset er obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt. Det arrangeres på NHS på Starum. Tema som gjennomgås er:
* Hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres
* Hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov
* Sykdom relatert til transport
* Hestens atferd og stresspåvirkning
* Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd
* Sikkerhet for hest og transportpersonell
* Avliving av hest i nødstilfeller.

Dagen avsluttes med en skriftlig prøve.
Kurset varer fra kl  09.00 og til ca kl 20.00

Kurspris: kr 1.500 inkluderer undervisning og to måltider.
Har du behov for overnatting? Ring oss på tlf 61 16 55 00.

Påmelding til transportørkurs 19.mars