Undersøkelse ridehester: Konkurranse, hobby eller avl?

Hvorfor starter ikke flere norske varmblods ridehester på stevner? Nå settes det i gang en undersøkelse for å finne svarene i regi Norsk Varmblod og NMBU.  

19.02.2014

En gjennomgang av to årganger av hester førstegangsregistrert i Norsk Varmblod (NV) og deres konkurransekarriere har avdekket at kun omlag 30-60% av hestene kommer til start i konkurranse. NV ønsker å få mer kunnskap om hvorfor en NV-hest ikke kommer til start i konkurranse og/eller ikke vises på et avlsarrangement, slik at man kan kan sette inn tiltak for å øke denne andelen der det er mulig.

En bachelorstudent ved NMBU skal i vår skrive en bacheloroppgave om temaet, og i den forbindelse trenger hun din hjelp!

Grunnet manglende elektronisk tilgang til konkurransedata før 2007, samt innføring av obligatorisk avstammingskontroll basert på DNA fom 98/99 har man valgt å fokusere på hester født fra og med 1999 til og med 2009. Med andre ord:
Undersøkelsen er ute etter informasjon om NV-hester som er mellom 5 og 15 år i 2014 fra dere som er oppdrettere/eiere/ryttere av disse hestene.

For å kunne koble databasen med svar fra spørreundersøkelsen må NV/NMBU ha hestens registreringsnummer. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i tråd med retningslinjer for slike typer spørreundersøkelser.

Det er utarbeidet en veldig kort og konsis spørreundersøkelse, og nå ønsker de at flest mulig av dere i målgruppen kan svare på. Den tar omlag ett minutt å gjennomføre per hest.

Her finner du spørreundersøkelsen