Hester søkes

Travtrenerinstruktør Gunnar Gjerstad har plass til noen flere hester. Starum har fine forhold for trening av  travhest.

Mye snø gir fine treningsforhold på Starum. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  29.01.2014

I vårsemestret står det ikke så mange hester på travstallen som i høstsemestret når det er travtrenerutdanning. Men på trenerstallen er det likevel aktivitet, og nå er det plass til noen ekstra hester. Hestene kan gjerne være i løpsform, men det er ingen betingelse. På Starum er det sunne forhold for hesten i stallen, og det er gode muligheter for variert trening. Her er det mange skogsstier, travbane, rakstrekk og skrittemaskin. Vår erfarne travtrener Gunnar Gjerstad kan fortelle mer om betingelsene - ta gjerne en telefon til ham for å få vite mer. Gunnar har mobil 402 88252.