Kåring på Bjerke- importsæd 2014

12.mars er det vårkåring for varmblodstravere. Denne dagen skal kåringsnbemnda også ta stilling til hingster som kan brukes på importsæd. Frist for påmelding/søknadsfrist er 1.februar. 

10.01.2014

              VÅRKÅRING VARMBLODSTRAVERE

                 12.mars 2014 på Bjerke Travbane

 Etter søknad til Norsk Hestesenter kan følgende kategorier hingster møte:

  • Hingster som er importert/innleid fra utlandet etter høstkåringa
  • Hingster meldt til høstkåringa 2013, men som av veterinærmedisinske årsaker ble strøket
  • Hingster med stor prestasjonsforbedring siden innmeldingen til høstkåringa 2013.

Hingstene skal være 3 år eller eldre. Innmeldingsavgift kr.3.100,- faktureres ved innmelding. Godkjenningsavgift kr.3.100,- vil bli innkrevd om hingsten blir kåret.
Påmelding kåring
Påmeldingsfrist: 1.februar

 

                  BRUK AV IMPORTSÆD I 2014

For at importert sæd skal kunne brukes i norsk traveravl i avlssesongen 2014,

må hingsten være godkjent av norsk kåringsnemnd.

  • Kun norsk ansvarshavende er søknadsberettiget.
  • Gebyr kr. 2.000,- pr. hingst faktureres.
  • Frist for å søke er 1.februar

    Søkere kan ta direkte kontakt med NHS på tlf 61 16 55 00 v/Bente Lilleengen