Nytt bruksprøvesystem

Avlsrådet ved NHS og de tre raseorganisasjonene for dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest arbeider nå med et nytt bruksprøvesystem. Eiere av hingster som skulle ha vært innkalt etter det gamle bruksprøvesystemet er direkte informert om hva dette innebærer for årets utstillingssesong. Her er informasjonen som ble sendt ut til dem 30.januar.

31.01.2014

Styret ved Norsk Hestesenter vedtok høsten 2013, etter innstilling fra avlsrådet, å legge ned utvida bruksprøve slik den hadde vært gjennomført i mange år.
Til erstatning for dette har raseorganisasjonene i samarbeid med avlsrådet ved Norsk Hestesenter laget en ny bruksprøve som en vil ta i bruk fra og med utstillingssesongen 2014.

Målet med den nye testen er å skaffe frem mer og bedre informasjon om det enkelte individ, få registrert data fra ulik alder på dyret og i sum få et bedre grunnlag til å foreta beregninger av avlsverdier for det enkelte individ og for hele rasen.

Å følge enkeltindivid over tid
Ved utarbeidelse av den nye testen har en tatt i bruk kunnskap fra nyere forskning når det gjelder testing av egenskaper. Man har prøvd å ta hensyn til hva som er praktisk gjennomførbart på våre utstillinger samt at bedømmelsene skal kunne være gjennomgående, dvs. at vi kan følge det enkelte individ fra ung til voksen alder.

Karakterer for hvert enkelt element 
Det skal gis en karakter for hvert element som bedømmes. I tillegg skal dommerne krysse av i et lineært skjema hvilke observasjoner de har gjort i samband med øvelsen. Det nye bedømmelsesskjemaet vil bli sendt ut/lagt ut på nett i løpet av mars måned.

Hesteeier har ansvaret under prøven
Den nye prøven som er utviklet skal i utgangspunktet erstatte utvida bruksprøve for hingster som skal inn til 2. gangs obligatorisk visning. Vi gjør oppmerksom på at hesteeier sjøl vil ha ansvaret for hesten under hele oppholdet. Dette innebærer fôring, møkking og stell.

Samme test også på hopper og vallaker
Samtidig vil en ta i bruk den samme testen også på hopper og vallaker i voksen alder. For yngre hester vil en tilpasse bruksprøven til det utdanningsnivået hesten normalt vil ha. Detaljer om dette vil en informere om på et senere tidspunkt.

Hvem gjelder den nye testen for?
Den nye bruksprøven som hestene skal gjennomgå og som i første omgang gjelder hingster kåret for første gang i 2013 (4 år og oppover dersom det er gitt utsettelse/dispensasjon) vil bestå av følgende elementer:

Løsmønstring med løshopping (løshopping gjelder ikke dølahest)

Rideprøve med bedømmelse av: Skritt, trav, og galopp der en skal vise tempovekslinger for de to siste. Det skal også gis karakter for temperament og for arbeidsteknikk. Ridning skal også foregå i terreng.

Kjøreprøve med bedømmelse av: Skritt og trav med tempovekslinger. Arbeidsteknikk, samt kjøring i terreng. Temperament skal også bedømmes.

Temperament skal i tillegg bedømmes separat i testløype.

 Ved gjennomføring av denne prøven vil følgende regler gjelde:

For rideprøve og kjøreprøve skal denne gjennomføres av både egen rytter/kusk utpekt av eier og av fremmed rytter/kusk. Egen rytter/kusk gjennomfører prøven først og deretter med fremmed rytter/kusk. Egen rytter/kusk kan, om han/hun ønsker det, gjennomføre prøven en gang til for å forbedre karakteren. Den beste prøven er tellende.

Dølahest bruker kun 4 hjuls vogn mens fjordhest og nordlandshest/lyngshest bruker lettere vogn, 2 eller 4 hjuls. Fjordhest og dølahest skal vise holdt og rygging både i ride og kjøreprøve.

Mer info om selve bedømmingen vil komme om ikke lenge.

Det nye bedømmelsessystemet vil gradvis bli tatt i bruk på utstillinger i 2014 også for hopper og vallaker. Informasjon og hvilke regler som gjelder for den enkelte utstilling kommer senere.

 Informasjonen om den nye bruksprøven kommer mye senere enn den burde og dette beklager vi på det sterkeste. Grunnen er at vedtaket om nedleggelse av den gamle utvida bruksprøven kom sent samtidig som det tar tid å utvikle en nye. Det nye bruksprøvesystemet vil de kommende årene være under stadig evaluering og utvikling for å gjøre den så god som mulig.

Dersom du allerede i dag ser store feil eller mangler med det nye forslaget til ny bruksprøve så vil vi gjerne ha dine innspill så fort som mulig. Hvis ikke, håper vi at du deltar i den diskusjon og evaluering som vil komme etter første år i praktisk bruk høsten 2014.
Innspill kan sendes til sekretær for arbeidsgruppa, Elin Furrevik.

 Tid og sted for gjennomføring av prøvene for hingster kåret første gang i 2013, er for 2014:

Stav 23. – 25. april, med påfølgende hingsteutstilling 25 – 27. april.

Nordnorsk Hestesenter: 1. – 3. mai, med påfølgende hingsteutstilling 03. - 04. mai.

Nordfjordeid: 29.-1. mai, med påfølgende hingsteutstilling 01 -03. mai.

 

 

Landslaget for Dølahest        Norges Fjordhestlag   Landslaget for nordlandshest/lyngshest

        Kjell Horten                              Janne Seilen                            Marit Wasmuth

                                   Avlsrådet ved Norsk Hestesenter

                                              Inge Kringeland