Viktig adresse-info hos Norsk Varmblod

Alle som sender brev til stambokfører hos Norsk Varmblod, må huske riktig adresse. Brukes den gamle adressen, risikerer man nå at brevet ikke kommer fram.

23.01.2014

Vår stifterorganisasjon Norsk Varmblod, som blant annet fører stambok for norsk varmblods ridehest, gjør oppmerksom på at alle som sender brev til stambokfører må sende det til riktig sted. Stambokfører fikk fra 1.januar ifjor ny adresse:
Norsk Varmblod, Industriveien 1, 9360 BARDU

Dersom man fortsatt sender brev til den tidligere stambokføreren kan det hende at viktig informasjon ikke kommer fram. Les mer på Norsk Varmblod sine nettsider.