Avlsplan-nytt

Ny avlsplan for islandshest og nordlandshest/lyngshest gjeldende fra 2015. Justering i avlsplan for ponnier.

11.07.2014

Nye, reviderte avlsplaner for islandshest og nordlandshest/lyngshest er nå tilgjengelige på nett. Endringene i disse gjelder ikke før 2015, med unntak om at det innføres føllklasse som offisiell klasse for nordlandshest/lyngshest allerede fra og med høstens utstillinger.

Avlsplanen for ponnirasene har også blir endret, eneste justering i den er at det under rasestandard for shetland er endret tekst til "Det er tillatt med alle farger kjent på hest, unntatt prikkete."