Egne stamboknummer for premierte hester

Framtidas stambøker vil skille mellom premierte og ikke premierte hester. Arbeidet med å oppdatere stambøkene er i gang ved NHS.

Bastian (nordlandshest/lyngshest) er et eksempel på en hest som nå har fått stamboknummer. Foto: Live Ulven
Skrevet av Live Ulven,  03.07.2014

EU har etterspurt en oppdeling av stambøkene, og for hesteeierne betyr det at de premierte dyrene blir løftet fram i stamboka på en bedre måte enn før ved at de får et eget stamboknummer i tillegg til registreringsnummeret. Dette gjorde man også tidligere, men det ble slutt i 1989. Vi fortsetter i den samme nummerserien som ble brukt tidligere.  Tildeling av nye stamboknummer er et stort arbeid som vil ta tid. Norsk Hestesenter er i gang med arbeidet for de rasene vi stambokfører.

I stambok på nett kommer stamboknumrene fram i stamtavlene og ellers der premierte individ blir vist. Likeledes står numrene i utstillingskataloger og i stamtavler i passene.

Ekspempel:
Bastian (nordlandshest/lyngshest)
202NH (stamboknummer) N-96-3591 (reg.nr) f. 1996, gul h 2 pr Biri 25.04.2004

Stamboka for nordlandshest/lyngshest blir oppdelt i fire avdelinger;
Elitestambok: for premierte hester i A-registeret
A-register: for hester med mor av godkjent stamme og kåret far
B-register: for hester som ikke har fullt ut godkjent avstamming
C-register: for typegodkjente hopper

For dølahest og fjordhest er ikke inndelingen endelig bestemt enda. Dette foregår i samarbeid med raseorganisasjonene og avlsavdelingen ved NHS. Hva som skjer med de andre rasene som stambokføres i Norge er ikke avklart. Noen raseorganisasjoner, f.eks. Norsk Ponniavlsforening, har alltid tildelt stamboknummer til premierte individer.