Nytt rasenavn: Gypsy Cob

Tidligere het rasen tinker, nå er navnet gypsy cob

Ill.foto: Live Ulven
Skrevet av Live Ulven,  03.07.2014

Norsk Tinkerforening bestemte på årsmøtet i 2014 at rasen som tidligere het tinker i Norge nå skal hete gypsy cob, og derfor har også foreningen byttet navn til Norsk Gypsy Cob forening.

I rasens hjemland, Storbritannia, heter rasen gypsy cob, og dermed er det naturlig at den også bærer samme navn i Norge.

Det engelske ordet "tinker" er et skjellsord for sigøyner/romfolk i Storbritannia og hestetypen ble kalt tinker's horse. Etter som rasen ble populær utenfor hjemlandet har rasen blitt omtalt som "tinker" i andre land, men nå altså fått sitt rettmessige navn gypsy cob.

Les mer om gypsy cob på foreningens hjemmeside.