Samling for nasjonale hesteraser og Skeid

Denne uka er det samling for hester av de nasjonale rasene dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest, med sine respektive kusker og ryttere her på Starum.

 

Elisabeth Vallgård og Makker i tømmekjøringsmodulen av Skeid. Alle foto: Jorunn Ballangrud
Skrevet av Elin Furrevik ,  31.07.2014

Ca. 10 hester har vært i aktivitet gjennom hele uka og noen flere har kommet til mot slutten. Hovedsakelig nordlandshest-/lyngshest, men også noen fjordhester.

 

                                                        Ingrid Skogeng Hansen og Bjørke Burre

Det har vært 2 økter med ridning hver dag de første dagene, med henholdsvis dressur, sprang og terrengtrening.

Skeid

Torsdag er det Skeid-trening og maratonkjøring som står på programmet.

Skeid er navnet på signaturaktivitetene til de nasjonale hesterasene og uttrykket kommer av det norrøne uttrykket som betyr hestekamp.

Ridemodulen er spennende for både hest og rytter. Silje K.H. Ballangrud og Rosse Blondie.

Skeid skal være nasjonalt og lokalt aktivitetstilbud, for nasjonale hester av og ryttere/kusker/leiere i alle aldre og på alle nivå. Elementene i løypa kan utføres på bane, men er spesielt tilpasset den norske naturen og de nasjonale hestene sine egenskaper; et kaldt hode og et varmt hjerte. Aktivitetene vil være under utvikling i en periode framover.

Samlingen avsluttes fredagen med Skeid-konkurranse med både kjøreklasse, tømmekjøring, leieklasse og 2 rideklasser.

Siri T. Grinder og Tusenfryd Siri T. Grinder og Tusenfryd i teknisk øvelse

I løpet av uka har det vært lagt inn ulike aktiviteter på kveldstid som innføring i akademisk ridning, «natursti til hest», film og det er planer om å avslutte dagen med bading i Mjøsa med hestene.

Samlingen er et både lærerikt og sosialt tiltak. Det er også samlende på tvers rasene, for de som holder på med det som må sies å være vår nasjonale skatt, de nasjonale hesterasene.

Denne uka vil bli forsøkt å få til som en årlig tradisjon. Kanskje man på sikt kan ha tilsvarende fellessamlinger på de to andre nasjonale hestesentrene?