HMS-kurs på nett for deg som driver med hest i næring

Arbeidet med "Bransjestandard Hest" har i år vært til utprøving hos et utvalg av hestebedrifter i Norge. Til høsten kan alle som driver med hest i næring bli med. Målet er å høyne kvaliteten på norske hestebedrifter.

Dette skiltet kan alle som har en godkjent hestebedrift slå opp på veggen sin.
Skrevet av Kari Hustad,  18.06.2014

Til høsten vil alle som driver med hest i næring få tilbud om et nettbasert og samlingsbasert kurs i bruk av Bransjestandarden og Helse, Miljø og Sikkerhet. Det nye kurset tilfredsstiller kravene til HMS-kurs for ledere i en bedrift, slik Arbeidsmiljøloven krever.
Norsk Hestesenter har fått økonomisk støtte av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) til å lage et kurs i bruk av kvalitetssystemet "Bransjestandard hest".

Det har vært en test av det nye nettkurset som  til nå har blitt gjennomført av11 deltakere. Kursdeltagerne har fått opplæring i HMS og har gjennomført en egenrevisjon som  tilsvarer det som må gjøres for Bransjestandard Hest.
Kursdeltagerne måtte gjennom en teoretisk prøve med minimum 80 % riktige svar for å bestå kurset.

De som har testet nettkurset har vært studenter på ridelærerutdanningen og travtrenerutdanningen det siste året. Også de som har vært med som  piloter i utprøvningen av Bransjestandard hest har fått tilbud om å være med.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om opplæring i HMS for alle ledere i en bedrift. Øystein Bakken, som er prosjekeder for Bransjestandard hest, tviler på om alle i hestebransjen kjenner til dette kravet.
- Jeg tror det er mange i næringen som ikke kan dokumentere dette. Arbeidstilsynet vil sjekke dette dersom du får tilsyn. Arbeidsmiljøloven gjelder også i små bedrifter hvor det er fast ansatte, eller vikarer og ekstrahjelp.
Til høsten er det altså hjelp å få fra NHS som kan tilby et HMS kurs som er tilpasset hestenæringen.