Kurs: Hesteassistert terapi

En høyskole i Stockholm inviterer til seminar til høsten med tema hest og terapi. Seminaret er beregnet både på terapeuter og forskere. Her vil forskning finansiert via den norsk-svenske hesteforskningsavtalen bli presentert.

(arkivfoto)
Skrevet av Kari Hustad,  17.06.2014

Det kalles EAT, som er en forkortelse for Equine Assisted Therapy. Terapien bygger på kommunikasjonen mellom  terapeut, hest og den som  får hjelp. Kommunikasjonen med ord og kroppsspråk krever kunnskap om  både mennesker og hest. Denne formen for terapi  krever også at man har tydelige mål.

Forskning som  ser på forholdet mellom dyr og mennesker er i vekst, men EAT ser på et helt spesiellt forhold mellom menneske og hest. Seminaret vil presentere forskningsfunn rundt EAT og pågående forskning i Norden rundt helse, rehabilitering og sosialt arbeid. Seminaret tar også opp i hvilken grad helse og sosialvesenet har kunnskap om EAT.

En viktig årsak til at det er satt i gang flere forskningsprosjekt rundt bruk av hest i terapi i Norge og Sverige er mulighetene for finansiering fra den norsk-svenske hesteforskningsavtalen.

Nøkkelinfo om seminaret:
STED: Ersta Sköndal Högskola i Stockholm
DATO 14.-15.november
PASSER FOR: Terapeuter og forskere
PRIS: 500 SEK
PÅMELDINGSFRIST: 1.sept

Mer info finner du her