Styremøte på NHS 18.juni

Styret ved NHS møtes på Starum onsdag 18.juni. Nytt ridehus og handlingsplan for de nasjonale rasene er blant temaene som skal diskuteres. 

17.06.2014

Her saklista for førstkommende styremøte: 

Sak   23/14     Godkjenning av dagsorden og saksliste
Sak   24/14     Godkjenning av referat 3/14    

Økonomi
Sak   25/14     Tertialregnskap pr, 30.april 2014 og regnskap pr. 31.mai 2014  

Avl
Sak  26/14      Handlingsplan – de norske rasene   
Sak  27/14      Avlsrådet – oppnevning varamedlem 
Sak  28/14      Klagenemnd – oppnevning av nytt medlem og varamedlem 

Utdanning/forskning
Sak  29/14      Utdanningsråd et – oppnevning nytt  varamedlem   

Administrasjon
Sak  30/14      Nytt ridehus    
Sak  31/14      Valg av IT-løsninger    
Sak  32/14      Styreinstruks 
Sak  33/14      Orienteringer 

Sak  34/14      Eventuelt